ĮDARBINIMAS NORVEGIJOJE

UAB „ON OFF TEMP SERVICE LITHUANIA“ sėkmingai  dirbanti bendro Lietuvos – Norvegijos kapitalo įmonė. Įmonės veikla – personalo atranka ir laikinas įdarbinimas, kai laikini darbuotojai įdarbinami turint tikslą juos pagal darbo nuomos sutartį siųsti dirbti laikino darbo naudotojo naudai ir jam vadovaujant. Įmonėje nuolat dirba 250-400  darbuotojų, dirbančių įvairiuose įmonėse ir fabrikuose Norvegijoje. Prieš išvykstant su darbuotoju yra pasirašoma darbo sutartis, suteikiama informacija apie darbą, aptariamos gyvenimo ir darbo sąlygos. Administracija nuolat palaiko ryšį su darbuotojais telefonu, el. paštu, bendraudama su įmonių administracija bei partneriais Norvegijoje „On Off Bemanning“ AS. Mūsų partneriai darbuotojams teikia reikalingą  informaciją, lanko juos fabrikuose, suranda darbuotojams gyvenamąjį plotą. UAB „ON OFF TEMP SERVICE LITHUANIA“ pradėjo veiklą 2005 metų kovo 31 d. ir yra viena pirmųjų Lietuvoje įmonių, teikiančių laikino įdarbinimo arba personalo nuomos paslaugas, kai laikini darbuotojai įdarbinami  darbdavio įmonėje (šiuo atveju „ON OFF TEMP SERVICE LITHUANIA“) sutartam laikotarpiui, siunčiant dirbti į kitą įmonę. Ši paslauga seniai žinoma vakarų Europoje, o jos pradininkai yra anglai. Tokios įmonės Didžiojoje Britanijoje pradėjo veikti 1964 metais. Pabaltijo šalyse šioje srityje pirmi pradėjo dirbti estai. Lietuvoje nuo 2007 metų įkurta laikino įdarbinimo įmonių asociacija, kuriai priklauso ir mūsų įmonė.

gazele

Strongest2015

G2015